Utlumení vnějšího hluku oknem

Zásadní roli pro utlumení hluku u oken hraje zejména sklo (počet skel, jejich tloušťka). Dále je to také materiál profilu okna, těsnění okna a v neposlední řadě správná montáž okna do okenního otvoru (Zvukotěsnost okna může snížit například nevhodně zvolený materiál utěsnění spáry mezi rámem a ostěním nebo její nedokonalé vyplnění.)

Plastové okno profil KBE 76 – ilustrační obrázek

Zvuková neprůzvučnost okna

Orientaci v oblasti protihlukových oken usnadňují třídy zvukové izolace. Ty uvádějí, o kolik dB dokáže okno snížit hluk přecházející z vnějšku do místnosti. Nejlepší okna dokážou snížit vnější hluk až o 46 dB, běžný standard současných oken se pohybuje v rozmezí 30 – 34 dB.

Třída zvukové izolace0123456
Vážená neprůzvučnost RW  [dB]≤ 2425–2930–3435–3940–4445–49≥ 50

Stará paneláková okna s jednoduchým zasklením mají hodnoty indexu vzduchové neprůzvučnosti Rw rovné přibližně 20 dB. To znamená, že pokud je ruch ulice na úrovni 80 dB, takové okno propustí do místnosti až 60 dB, což je stále vysoká úroveň, přibližně adekvátní hlasitému rozhovoru.

Utlumení vnějšího hluku oknem s nainstalovanou větrací klapkou Air-Box ECO

Test byl proveden na plastovém oknu – typ KBE 76 (dvojsklo) dne 19.8.2019.

Metodika testování dle ISO 717-1 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

Výsledky měření:

Kmitočet [Hz]Vzduchová neprůzvučnost Rm [dB]
10024,2
12519,9
16025,4
20026,1
25034,1
31532,6
40033,8
50032,2
63030,8
80026,5
100026,3
125030,9
160033,5
200037,5
250034,6
315037,0
400039,5
500042,6
630046,5
800050,2

Vážená vzduchová neprůzvučnost RA [dB]

Spektrum č. 1:

 XA1 = RW+ C  = 30,8 dB

 Spektrum č.2:

 XA2 = RW + Ctr = 29,0 dB

RA = XA2

Zvuková neprůzvučnost okna RW (C; Ctr) = 32 (-1,2; -3,0) dB; RA = 29,0 dB
Okno dle této neprůzvučnosti spadá do třídy 1 – viz tabulka (ČSN 73 0532, NV č. 272/2011 Sb., ČSN EN ISO 140-3, ISO 717-1)
Typ zdroje hlukuOdpovídající faktor přizpůsobení spektru
Činnosti v bytě (hovor, hudba, rozhlas, televize) Dětské hry Kolejová doprava – střední a vysoké rychlosti Dálková silniční doprava > 80 km/h Tryskové letadlo, malá vzdálenost Provozovny emitující hluk zejména na středních a vyšších kmitočtech    C (spektrum č.1)
Městský dopravní hluk Kolejová doprava – nízké rychlosti Vrtulové letadlo Tryskové letadlo, velká vzdálenost Disco hudba Provozovny emitující hluk zejména na nízkých a středních kmitočtech    Ctr (spektrum č.2)

Originál protokol k nahlédnutí v sekci „Ke stažení„.

Úroveň hluku (dB) v závislosti na frekvenci zvukových vln (Hz)